כלבים מגזעים שונים, לוגו מאי דוג, לוגו בי"ח ווטרינרי