כלבנות טיפולית, עבודה עם כלבים, לשלב אהבה עם כלבים עם טיפול באנשים