קיקי עם שלט "חדר הדרכה כירורגית ילדים הכנה לניתוח"