יום אימוץ כלבים, פעילות מאי דוג, אילוף, כלבנות טיפולית.