השתלמות מקצועית לאילוף כלבי בית, כלבי עבודה, כלבי שמירה לשיפור מיומנות של מאלף הכלבים