כיתת לימוד בקורס אילוף כלבים, לימדים מתקדמים למאלפים מקצועיים