כלבנות טיפולית מול עבודה עם בעלי חיים עבודה טיפולית מספקת ומאתגרת