סדנת גישוש טיפולי עם כלבים למטפלים, כלי עבודה חשוב

סדנאות למטפלים בעזרת בעלי חיים
סדנת הגישוש הטיפולי 


הסדנה עושה שימוש ביכולות ההרחה והציד הנטועות בכל כלב ומעמידה את יכולותיו לטובת המטופל. במהלך הסדנה אנו נחשפים ליכולת הכלב להעצים את המטופל ברבדים רבים כגון שיפור קואורדינציה, יחסים ותפיסה עצמית במרחב, מסוגלות, הצלחה וכישלון, סטייה מנורמות חברתיות, זיקה לקרובים וחברים ומשתנים רבים.
הסדנה נחלקת לכמה רבדים. הרובד הראשון הוא לימוד הגישוש ויכולותיו של הכלב. ברובד השני אנו מטמיעים תהליכי טיפול למגוון לקויות פיזיות ורגשיות כמו תיאום קשר עין, מדידת מרחקים, קואורדינציה, יציבות, מוטוריקה גסה ועדינה. ברובד הרגשי אנו מטמיעים תהליכי טיפול בבעיות קשב וריכוז, שיפור ביטחון עצמי, מחוללי הצלחה, בידוד ולקויות חברתיות ותקשורתיות, יחסי הורים וילדים ועוד.

כלב קטן עומד   ייחודיות הסדנה: סדנה זו הינה "כלי חובה" בארגז הכלים הטיפולי, כשלעצמה, היא כמעט מהווה ארגז כלים שלם. ניתן לשכלל ולשדרג אותה כל העת ולהוסיף לה נדבכים נוספים. הפשטות שבה הופכת אותה לחוויה מעצימה למטופל, ועל גבי הסדנה הבסיסית אנו מוסיפים רובדי סיפורים המתאימים למקרה והופכים אותה לפעילות קסומה.

רגל כתומה של כלב   פרטים והרשמה
משך הסדנה: 20 שעות אקדמיות
הסדנה מתקיימת בימי שישי 10:00-13:00 בבי"ח הווטרינרי בבית דגן של האוניברסיטה העברית.


תמונה של כלב נובח   קורסי כלבנות טיפולית במאי דוג: