סדנת גישוש טיפולי עם כלבים למטפלים, כלי עבודה חשוב