קורס מאלפי כלבים/ כלבנות טיפולית/ כלבי עבודה


1. כללי

1. אנו מברכים אותך על הצטרפות ל-My Dog College בניהול חברת מאי דוג בע"מ
2. בבית הספר פועלות כיום 3 מגמות לימוד:
 א. מאלפי כלבים בכירים ופתרון בעיות התנהגות – שנת לימודים
 ב. כלבי עבודה – שנתיים לימודים
 ג. כלבנות טיפולית –שנה וחצי/ שנתיים לימודים
3. על מנת לאפשר לך ולחבריך להפיק מהלימודים את ההנאה והאיכות הלימודית הגבוהה ביותר מובא לפניך תקנון התנהגות ומשמעת.
4. בית הספר חרט על דיגלו מצוינות אקדמית מקצועית ומשמעתית עליך לקרוא בעיון רב את התקנון ולחתום עליו. חתימה על תקנון הלימודים הוא תנאי מחייב ללימודיך ומהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על טופס ההרשמה.

2. כללי התנהגות

1. סטודנט/ית יופיעו לשיעורים מעשיים בלבוש והופעה מכובדת עם נעלי ספורט/הרים בלבד.
2. לא תתאפשר הגעה לשיעורים מעשיים עם סנדלים/כפכפים וכדו'
3. סטודנט/ית יצייתו להוראות המרצה או לכל פרסום מטעם האוניברסיטה/בית הספר/מדריך.
4. סטודנט/ית ישמרו על רכוש בית הספר לרבות מתקנים וציוד אילוף.
5. סטודנט/ית ישמרו על כבוד המוסד בו הוא לומדים , על כבוד מוריו ומרציו.
6. סטודנט/ית יקפידו על התנהגות ומשמעת במהלך השיעורים וימנעו מהפרעה למרצה שמלמד. המרצה רשאי להרחיק מפריעים למהלך התקין של השיעור עפ"י שיקול דעתו.
7. סטודנט/ית יקפידו על סביבת עבודה נקייה לרבות השלכת פסולת לפחי אשפה בגמר שימוש.
8. סטודנט/ית יקפידו לאסוף ולהשליך לפח צואת כלבו/כלב אחר שברשותו ולנקות את רצפת הכיתה במקרה של "תקלה"
9. לא תתקבלנה תגובות אלימות כלפי כלבים.
10. פרטיות ו"שיימינג"
 א. סטודנט/ית לא יפיצו דברי הסתה או מידע העשוי לפגוע במוניטין/תדמית של מוסד הלימודים/מורים/מרצים/ סטודנטים לספסל הלימודים במהלך הלימודים ובסיומם מכל סיבה שהיא לרבות הפסקת/הדחה עזיבת לימודים מכל סיבה לרבות ביוזמת בית הספר
 ב. סטודנט/ית לא יפיצו תמונות וסרטונים העשויים לפגוע בפרטיות של תלמידים אחרים/מרצים
11. לא תתקבל התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה, התנהגות אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי בית הספר ובין בסמוך לה; בין שנעשו כלפי בית הספר, חברי הסגל, העובדים והסטודנטים ובין כלפי צדדים שלישיים.
12. לא יתאפשר איחור של מעל 15 דקות. המאחר לא ייכנס לשיעור ימתין להפסקה מבלי להפריע למהלך התקין של השיעור.
13. חל איסור על הכנסת כלבים לשיעורים העיוניים במתקני בית החולים הווטרינרי, למעט באישור מפורש של המרצים.
14. השיעורים המעשיים יתקיימו לסירוגין בחוץ או במתחים סגור בהתאם לאופי השיעור ומזג האוויר והנחיות המרצים.
15. העישון אסור בכל שטח בית הספר מכוח התקנון ומכוח החוק. (למעט פינות עישון משולטות).
16. חל איסור על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים – הנייד בתיק ! תלמיד שלא יעשה כן יורחק אוטומטית מהשיעור ללא כל התראה נוספת.
17. חל איסור על הטרדה מינית והתנכלות כקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית – התשמ"ח – 1998.
18. חל איסור על פעילות פוליטית המהווה הסתה כנגד המדינה או כנגד כל תנועה אחרת, או כל פעילות פוליטית אחרת, או כל התארגנות להפגנות או קיום הפגנות בין שהן על רקע פוליטי או שאינן על רקע פוליטי שנעשו בתחומי בית הספר או בסמוך לה.
19. אסור להקליט ו/או לצלם הרצאות ללא אישור מפורש של המרצה/מדריך – השימוש בחומר מחוץ לקבוצת הקורס בפייסבוק – אסור בהחלט.
20. בית הספר רשאי להשתמש בתמונות וסרטונים שצולמו במהלך הקורס באישור המצולמים.

3. זכאות לתעודה

1. תעודת סיים בהצלחה תינתן לעומדים בדרישות הבאות:
 א. השתתפות לכל הפחות ב- 80% מהשיעורים
 ב. השתתפות פעילה ורצינית במהלך השיעורים (השתתפות בשיעורים תהווה חלק מהציון הסופי) 
 ג. מעבר בהצלחה של המבחן העיוני ושל הבחנים המעשיים
 ד. השתתפות פעילה במפגשים מודרכים ב-"צב"ח רחובות" (או ארגון הצלה אחר בתיאום עם צוות ההדרכה) 5 פעמים לפחות בכל תקופת הלימודים
 ה. תשלום מלא של שכר הלימוד
 ו. הכנת שיעורי בית ע"פ דרישת המדריכים (כולל סרטוני אימון ביתי)
2. אישור השתתפות
 א. יוענק לסטודנטים אשר השתתפו בתדירות של 80% מהשיעורים לפחות אך לא השלימו בהצלחה את דרישות הסף הנוספות המפורטות לעיל


תוספות לממשיכים לקורס מדריכי כלבנות טיפולית/כלבי עבודה

1. מעבר לחלק ב' של קורס כלבות טיפולית/כלבי עבודה (חלק א' לעיל להלן – קורס מאלפים) מותנה בסיום חלק א' תוך עמידה בכל התנאים לקבלת תעודת סיום בהצלחה או בהצטיינות
2. במהלך הקורס יתקיימו מפגשים מחוץ לכתלי בית הספר – ההגעה הינה עצמאית
3. במהלך הקורס יתקיימו סיורי לימודים במוסדות בשעות מחוץ לשעות הרגילות של הקורס (שעות העבודה של המוסדות אלה) על הסטודנט/ית להיערך בהתאם. הודעה על כך תינתן כשבועיים טרום סיור.
4. זכאות לתעודה חלק ב'
א. השתתפות בלכל הפחות 85% מהשיעורים
ב. הגשת כלל העבודות במהלך הקורס
ג. ביצוע סטאז' (התמחות מעשית) בהיקף של 100 שעות במהלך פרק הכלבנות הטיפולית
ד. קבלת ליווי אישי/קבוצתי של האחראי על הסטאז' במהלך הסטאז'


4. מבחנים ומועדי ב'

א. סטודנט/ית לא יבצע תרמית כגון העתקה בבחינה/גניבת מידע וכדו'.
ב. לכל מבחן יש מועד ב' –מועדו יפורסם מראש .
ג. תלמידים רשאים להיבחן בהתאם להקלות שהיו זכאים להם במוסדות לימוד בעבר (תוספת זמן , הקראה, מבחן בעל פה ). בכפוף להצגת האישורים המתאימים המעידים על זכאות כאמור. על הסטודנט/ית להסדיר את הנושא בטרם ניגש למבחן עצמו עם רכזת הקורס.
ד. בית הספר יחזיר ציונים והערכות עד 21 ימי לימודים מיום המבחן.
ה. סטודנט/ית יכולים לערער בכתב על הציון תוך 10 ימים מקבלתו .
ו. תיאום מבחן אישי
4.1.ו.1. לעיתים בשל סיבות או קשיים אישיים אובייקטיבים רשאים הסטודנט/ית להגיש בקשה ליבחן באופן אישי (ללא סיבות מחלה או מילואים)
4.1.ו.2. עלות כינוס ועדת בוחנים 500 ₪ אשר יגבו מהסטודנט/ית בסמוך למועד המבחן שיקבע וכתנאי לכינוס הועדה.

5. מידע במהלך הקורס

סילבוס יועבר בתחילת הקורס – הסילבוס הינה תכנית הלימודים ובית הספר רשאי לבצע שינויים והתאמות בתכנית הלימודים ללא הודעה מראש. הודעות על השינוי לתלמידים יועברו באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
א. דואר אלקטרוני ( באחריות הסטודנט/ית לוודא פתיחת תיבת דואר אלקטרונית ולוודא קבלת המידע)
ב. מערכת S.M.S , קבוצת WhatsApp , דף הקבוצה בפייסבוק

6. דחיית שיעור

שיעור שבוטל בשל מזג אוויר / מחלה של מרצה / מילואים / אחר – יושלם ביום אחר, לאו דווקא בימי הקורס הרגילים (ולא על חשבון המפגשים השבועיים) , כמובן שתיתנן על כך הודעה מוקדמת ומפורשת.

7. טיפול בבעיות/בקשות ותלונות

   א. כל בקשה/בעיה/תלונה תועבר בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לרכזת הקורס למייל :
pniyot@my-dog.co.il
   ב. בעיות קשורות לנושאים כלבנים/מקצועיים יש להעביר תחילה למדריכי הקורס.
8. ועדת משמעת
תתכנס לדון ככל שתידרש
9. נקיטת אמצעים
החלטות ועדת המשמעת תועבר לסטודנט/ית בכתב ויכולה לכלול מאזהרה ועד הרחקה מהקורס.
10. הליכי ערעור
א. סטודנט/ית רשאים לערער על החלטת ועדת משמעת בכתב למנהלת בית הספר
ב. החלטתה של מנהלת בית הספר סופית ולא ניתן לערער עליה.

משלוח מקוון של "טופס רישום" ו\או חתימה על הטופס מאשר/ת בזה ונותן/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלי ו/או של כלבי שצולמו במהלך השיעורים או שהועלו על ידי לקבוצת הפייסבוק של הקורס, באתר בית הספר ובאמצעי התקשורת השונים.
במידה ואינך מאשר שימוש בתמונות כנ"ל – יש ליידע אותנו לפני תחילת הקורס.