שני כלבים מריחים זה את זה, מה שפת הגוף אומרת עליהם