קורס כלבי עבודה, כלבי שמירה, מכין מאלפים לכלבים ייעודיים