כלבי בית הם זאבים מבוייתים ומאולפים לחיות עם בני אדם