לעומת כלבים עם פרווה ארוכה יש גם כלבים קצרי ואפילו חסרי פרווה