תלמידים ומדרך בסמינר מתקדם למאלפי כלבים בשיעור הדגמה