חמור מקסים שפגשנו בסיור הערה של קורס טיפול בעזרת כלבים