סטודנטים בקורס לומדים לשלב אהבה לכלבים וטיפול בבני אדם