הכלב במרחב הביתי מעצים את התהליך הטיפולי

סדנאות למטפלים בעזרת בעלי חיים
סדנת המרחב הביתי

סדנה העוסקת בטיפול באמצעות זיהוי עמדות בהקשר של הבית, יחסי הורים – ילד/נער ומאפשרת הצצה אובייקטיבית לתוך המרקם העדין הנקרא בית. הסדנה סובבת סביב הכנת מלונה לכלב כאשר במהלך הבניה, המטפל מוביל שיח טיפולי עקיף וישיר עם המטופל. הרובד הגלוי היא בניה חוייתית של מלונה. הרובד הסמוי הוא שאלות ועמדות המטופל כלפי המרחב הביתי. גובה המלונה, גודלה, מי ישהה במלונה, צבע המלונה, פתח המלונה, דיירים אחרים במלונה ועוד. בהמשך מוביל המטפל את השיחה לכיווני פיתרון אפשריים לבעיות שעלו.

כלב קטן יושב   ייחודיות הסדנה: סדנה זו פנים רבות לה, את הסדנא ניתן לקיים עם הורה וילד ולקבל זווית על מערכת היחסים בינהם, ניתן לבנות אותה ביחד עם המטופל ולראות את הקשיים העולים במהלך הבניה. לחילופין, במהלך הסדנה המטופל בעצמו יכול להציע מראש את כיווני הפעולה והמטפל נמצא שם רק כדי לכוון, להעמיק ולהאיר.

רגל כתומה של כלב   פרטים והרשמה

משך הסדנה: 12 שעות אקדמיות
הסדנה מתקיימת בימי שישי 10:00-13:00 בבי"ח הווטרינרי בבית דגן של האוניברסיטה העברית.


תמונה של כלב נובח   קורסי כלבנות טיפולית במאי דוג: